Tumeona kwamba kama Wakristo, sisi ni wateule au tuemchaguliwa na Mungu maalum kuwa watu Wake.

Katika somo lililopita tulizungumzia maelezo ya hatua tatu za hadhi yetu kama “wateule tuliotengwa”.

Katika masomo ya nyuma, tumeona jinsi Petro alivyoanza barua yake ya kwanza kwa kuwakumbusha wasomaji wake kuhusika kwa karibu kabisa kwa Nafsi zote tatu za Utatu Mtakatifu katika maisha ya kila Mkristo.

Ufunuo wa Mungu katika Uumbaji na Kwa Njia ya Yesu Kristo:
Nyaraka za Petro #11

Fundisho-fumbo la Mpanzi: Nyaraka za Petro #12

Utakaso: Nyaraka za Mtume Petro #13
Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa: https://ichthys.com

Imani na Kukua Kiroho: Nyaraka za Mtume Petro #14
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Kuungama Dhambi: Nyaraka za Mtume Petro #15

Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa: https://ichthys.com

Uongozi wa Roho Mtakatifu: Nyaraka za Mtume Petro #16
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Kumfuatisha Bwana Yesu Kristo: Nyaraka za Mtume Petro #17
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Kuzaa Matunda – Utumishi – na Thawabu za Milele: Nyaraka za Petro #18
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Kuzaliwa Upya Kiroho: Nyaraka za Petro #19
Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa: https://ichthys.com

Ufufuo: Nyaraka za Petro #20
Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa: https://ichthys.com

Ustahamilivu wa Imani: Nyaraka za Petro #21
Na Dr. Robert Dean Lugibill
Wa: https://ichthys.com

Nyaraka za Mtume Petro #22: Mitihani ya Imani Yetu
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Pages