Maria “Mama wa Mungu”!?

Biblia inasema nini kuhusu Maria, mama wa Bwana wetu, na jinsi ya kumwonyesha heshima kuu anayostahili?

Mitihani ya maisha ya Mkristo na ushuhuda wa Biblia

Maana halisi ya “Roho aona wivu” katika Yakobo 4:5

Vita ya Kiroho:
Mwongozo wa Mkristo katika Kupambana na Dhambi

By Bartek Sylwestrzak

Kumbukumbu la Torati 13:10:- “MTAMPIGA KWA MAWE MPAKA AFE …….”
Adhabu ya dhambi ya ibada ya sanamu katika Israeli ya Kale

KUMWABUDU MUNGU / IBADA SAHIHI KWA MUNGU

KIONGOZI WA TAIFA AMBAYE NI CHAGUO LA MUNGU TUNAMTAMBUAJE? ANAPATIKANA VIPI?

Nawasalimu katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo!

Maana ya WOKOVU au KUZALIWA UPYA
Original Writing in English by Bartek Sylwestrzak

MAFUNDISHO KUHUSU KARAMA / VIPAJI / ZAWADI ZA ROHO MTAKATIFU

Na Respicius Luciani Kilambo

WAKILI WANGU

“Sasa, kueni katika neema, na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu, Yesu Kristo”. 2Petro 3:18

Ifuatayo ni sehemu ya kwanza katika mfululizo wa mafundisho ya ufafanuzi wa aya za Biblia.

Waraka wa kwanza wa Mtume Petro ni wito kwa Mkristo akue kiroho. Katika waraka huu, Petro anaonyesha jinsi tatizo la shida za maisha linavyoweza kumwondoa Mkristo katika msitari wake/njia ya imani. Katika

Ufafanuzi (au Fasiri) wa Biblia sehemu ya II

Pages