Mateso Katika Maisha ya Mkristo Kumekuwako na umati wa “wachungaji” wanaoahidi wafuasi wao maisha yenye afya njema, utajiri, maisha bila dhiki yoyo

Mwalimu, Utahukumiwa kwa Ukali Zaidi! Yakobo 3:1Ndugu zangu, ninawasalimu katika Jina Takatifu la Bwana Yesu Kristo!Baada ya kuokolewa (Yoh.

Maria “Mama wa Mungu”!?

Biblia inasema nini kuhusu Maria, mama wa Bwana wetu, na jinsi ya kumwonyesha heshima kuu anayostahili?

Mitihani ya maisha ya Mkristo na ushuhuda wa Biblia

Maana halisi ya “Roho aona wivu” katika Yakobo 4:5

KUMWABUDU MUNGU / IBADA SAHIHI KWA MUNGU

KIONGOZI WA TAIFA AMBAYE NI CHAGUO LA MUNGU TUNAMTAMBUAJE? ANAPATIKANA VIPI?

Nawasalimu katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo!

WAKILI WANGU