Ifuatayo ni sehemu ya kwanza katika mfululizo wa mafundisho ya ufafanuzi wa aya za Biblia.

Ufafanuzi (au Fasiri) wa Biblia sehemu ya II

Ufafanuzi (au Fasiri) wa Biblia sehemu ya III