Ifuatayo ni sehemu ya kwanza katika mfululizo wa mafundisho ya ufafanuzi wa aya za Biblia.

Ufafanuzi (au Fasiri) wa Biblia sehemu ya II