Kuungama Dhambi: Nyaraka za Mtume Petro #15

Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa: https://ichthys.com

Uongozi wa Roho Mtakatifu: Nyaraka za Mtume Petro #16
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Kumfuatisha Bwana Yesu Kristo: Nyaraka za Mtume Petro #17
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Kuzaa Matunda – Utumishi – na Thawabu za Milele: Nyaraka za Petro #18
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Kuzaliwa Upya Kiroho: Nyaraka za Petro #19
Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa: https://ichthys.com

Ufufuo: Nyaraka za Petro #20
Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa: https://ichthys.com

Ustahamilivu wa Imani: Nyaraka za Petro #21
Na Dr. Robert Dean Lugibill
Wa: https://ichthys.com

Nyaraka za Mtume Petro #22: Mitihani ya Imani Yetu
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Nyaraka za Petro #23: Kuona Kwa Macho ya Imani
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Nyaraka za Petro #24: Kujifunza Nguvu Zinazoendesha Imani
Na Dr. Robert Dean Luginbill

Nyaraka za Petro #25: Mateso ya Muumini

Na Dr. Robert Dean Luginbill
Wa https://ichthys.com

Nyaraka za Petro #26: Dhiki na Taabu Binafsi na Athari Zake Mbalimabli Kwa Wakristo

Mafundisho 3 ya Uwongo Yaliyo Hatari kwa Imani ya Mkristo: Nyaraka za Mtume Petro #27

Wokovu wa Nafsi na Ufunuo Endelevu: Nyaraka za Mtume Petro #28

Kuendeleza Mashambulizi Sahihi ya Kikristo Katika Vita Yetu ya Kiroho: Nyaraka za Mtume Petro #29

1Petro 1:13

Pages