Utakaso Katika Maisha ya Muumini Duniani: Kujilinda Kikristo Katika Vita ya Kiroho

Nyaraka za Mtume Petro #30

1Petro 1:14-16

Kanuni za Kimsingi za Kikristo za Maisha ya Duniani na Maisha ya Milele Mbinguni

Nyaraka za Mtume Petro #31

1Petro 1:17-21

Changamoto [Tuliyopewa] ya Kukua Kiroho: Nyaraka za Mtume Petro #32

1st Peter 1:22-25

Analojia Tatu za Maisha ya Kikristo: Nyaraka za Mtume Petro #33

1st Petro 2:1-10

Kanuni za Maadili Mema ya Kikristo: Nyaraka za Mtume Petro #34

Pages