Mateso Katika Maisha ya Mkristo Kumekuwako na umati wa “wachungaji” wanaoahidi wafuasi wao maisha yenye afya njema, utajiri, maisha bila dhiki yoyo

Mwalimu, Utahukumiwa kwa Ukali Zaidi! Yakobo 3:1Ndugu zangu, ninawasalimu katika Jina Takatifu la Bwana Yesu Kristo!Baada ya kuokolewa (Yoh.

Mchawi/Mpiga-ramli wa Endori Msomaji wangu, Bwana Yesu asifiwe sana! Leo nitazungumzia tukio linalomhusu mfalme Sauli, moja kati ya matukio ya siku

Maria “Mama wa Mungu”!?

Biblia inasema nini kuhusu Maria, mama wa Bwana wetu, na jinsi ya kumwonyesha heshima kuu anayostahili?

Mitihani ya maisha ya Mkristo na ushuhuda wa Biblia

Maana halisi ya “Roho aona wivu” katika Yakobo 4:5

Vita ya Kiroho:
Mwongozo wa Mkristo katika Kupambana na Dhambi

By Bartek Sylwestrzak

Kumbukumbu la Torati 13:10:- “MTAMPIGA KWA MAWE MPAKA AFE …….”
Adhabu ya dhambi ya ibada ya sanamu katika Israeli ya Kale

KUMWABUDU MUNGU / IBADA SAHIHI KWA MUNGU

KIONGOZI WA TAIFA AMBAYE NI CHAGUO LA MUNGU TUNAMTAMBUAJE? ANAPATIKANA VIPI?

Nawasalimu katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo!

Maana ya WOKOVU au KUZALIWA UPYA
Original Writing in English by Bartek Sylwestrzak

MAFUNDISHO KUHUSU KARAMA / VIPAJI / ZAWADI ZA ROHO MTAKATIFU

Na Respicius Luciani Kilambo

WAKILI WANGU

“Sasa, kueni katika neema, na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu, Yesu Kristo”. 2Petro 3:18

Pages